Nerslag i verkligheten

Nerslag i verkligheten

eller i dess närhet.

Allt är inte väsentligt som skrivs här. Men heller inte oväsentligt.

Julsånger enligt svensk standard

LäsvärtSkapad av Lena 21 dec, 2009 21:38

Mitt i denna kavalkad av julfavoriter började jag fundera på vad som egentligen utmärker en julsång. Vilken tur att jag har tillgång till ”Julhandboken 1999” som är utgiven av Standardiseringskommissionen i Sverige, numera Swedish Standards Institute. Även om den är 10 år gammal har säkert inte grunden förändrats. Så jag kollar, först lite definitioner:

> Allsång, musikstycke som ska sjungas av alla närvarande.

> Julord, ord innehållande begrepp med julanknytning, t ex bock, gris, klapp och tomte.

> Julsång, årstidrelaterat musikstycke bestående av såväl melodi som text, vilket är tillverkat med avseende på att framföras huvudsakligen under veckorna 49-52 samt den 13 januari.

Textkrav

Text till julsånger ska rimma. Versraderna ska vara parvis rimmande enligt någon av modellerna A-A-B-B eller A-B-A-B. Varje versrad ska innehålla minst ett julord.

Melodikrav

Julsångsmelodi skall vara högst 16 takter lång och omfatta högst en oktav. Melodin ska vara munter och medryckande, såvida den inte har religiös anknytning.

Framförandekrav

Vid allsång skall julsång framföras i C-dur. Kravet gäller inte generellt för lucior med följe(SS 09 09 90) och vid julgransplundring(SS 09 90 87). Julsång med religiös anknytning framförs lämpligen i a-moll.

Vid elektroniskt eller mekaniskt framförande ( på t ex speldosa, ljudkort till dator eller uppringningssignal till mobiltelefon) får, såvitt framförandet sker i offentlig miljö, på allmänt kommunikationsmedel eller på arbetsplats etc, en och samma julsång framföras under högst tio minuter per timme. Här avses inte avskiljt framförande för personligt bruk i hemmet.

Jag tycker nog att mina favoriter klarar kraven, vilken tur att jag prickat in riktiga julsånger!

- - -

Förutom julsånger kan man läsa om standarder för julbad, julstädning, julgran och fallprovning för pepparkakshus. Torr, svensk, byråkratisk humor när den är som bäst!